Jestědbear a zahájen projekt nové aplikace pro horaly s možností závodění a zisku