OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky prodávajícího, kterým je Michal Krčál , Krajinova 1004/84 , 67401 , Třebíč – Nové Dvory  IČ: 68087187  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.michalkrenek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou osobních konzultací, elektronických knih, online programů či dalších produktů na www.michalkrenek.cz  přijímáte, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech můžete najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

  1. Předmět smlouvy a objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.michalkrenek.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

  1. Cena zboží, pokuty, faktury

Cena: V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb bez DPH v zákonné výši. (nejsem plátce DPH)

Smluvní pokuta: Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu nebo služby.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. V případě platby bankovním převodem prodávající nejdříve vystaví zálohovou fakturu. Po uhrazení platby zašle na email kupujícího fakturu – daňový doklad.

  1. Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře. Možnost koupě na splátky není.

  1. Způsob platby :

Bankovním převodem.

  1. Odstoupení od smlouvy

Prodávající Kupujícího výslovně upozorňuje, že vzhledem k povaze prodávané služby – e-knihy – digitální obsah, nemá právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to od okamžiku, kdy získal přístup k zakoupené e-knize na webu poskytovatele. K tomu, aby se Kupující mohl kvalifikovaně rozhodnout o smysluplnosti nákupu slouží ukázkové e-knihy umístěné na webu poskytovatele.

  1. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 18.12.2015

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/89315/virtual/www/domains/michalkrenek.cz/wp-includes/comment-template.php on line 1521

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/89315/virtual/www/domains/michalkrenek.cz/wp-includes/comment.php on line 986