1.     Provozovatelem stránek www.michalkrenek.cz, se sídlem Třešňová 622, 460 14 Liberec, Česká republika, provozovatel je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00056369.

2.     Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů včetně případných změn některých zákonů.

3.     Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

4.     Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme
O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje

Jak s osobními údaji nakládáme
1.     Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

2.     Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu Michal Křenek.

Nemáme rádi spam a děláme vše proto, abychom se ho sami nedopouštěli. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu info@michalkrenek.cz.